DOCTORAT

Doctorat
Si tens interès en continuar els teus estudis i fer el doctorat, ho pots fer en el nostre Departament.
Els Programes de Doctorat en els que participa el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia són:
Si tens interès en continuar els teus estudis i fer el doctorat, ho pots fer en el nostre Departament.
Els Programes de Doctorat en els que participa el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia són:
- Infermeria
- Fisioteràpia