CONVOCATÒRIES DE RECERCA

A través del vicerectorat de Recerca i Transfarència es fa difusió de gran quantitat i diversitat de convocatòries de recerca per a personal docent i d'investigació que vulgui continuar i/o iniciar la seva carrera docent a la nostra facultat. A continuació, trobareu tot un seguit de convocatòries, o podeu consultar la web de Convocatòries de Recerca:

Convocatòries de recerca CONTRACTES PREDOCTORALS Podeu trobar a la vostra disposició diversitats de contractes predoctorals: Els que ofereix la pròpia Universitat de Lleida (UdL), el Programa Santander, Projectes UdL-IRTA, Formació de professorat universitari convocatòria MCIU, Personal predoctoral investigador en formación AGAUR, FI-SDUR Personal investigador predoctoral en formació als departaments d’Universitats del sistema universitari de Catalunya, Convocatòria d’expressions d’interès Iberus Talent, concursos a càrrec de projectes.

CONTRACTES POSTDOCTORALS Podeu trobar a la vostra disposició diversitats de contractes postdoctorals: Margarita Salas, María Zambrano, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, Beatriz Galindo, Programa UdL Impuls, Concursos a càrrec de projectes.

TÈCNICS DE SUPORT Personal tècnic de Suport (PTA), Programa empleo joven 2018-Universitaris.

COL·LEGIS PROFESSIONALS Podeu trobar a la vostra disposició en cada un dels diferents col·legis professionals de fisioteràpia, infermeria i nutrició-dietètica a Catalunya, diferents ajudes a la recerca.