Benvinguda al departament d'Infermeria i Fisioteràpia

El Departament d'Infermeria i Fisioteràpia s'encarrega de coordinar la docència de les àrees de coneixement que li són pròpies en l'ensenyament de les disciplines d'Infermeria i de Fisioteràpia d'acord amb la programació docent de la Universitat de Lleida. Així mateix, el Departament s'encarrega de promocionar, facilitar i donar suport a les iniciatives investigadores del professorat.

El professorat del Departament assumeix el compromís de garantir que els nostres estudiants disposin de l'experiència educativa de la més alta qualitat. Els nostres programes estan impartits per professors amb experiència assistencial, investigadors i capdavanters professionals el que, juntament amb la col·laboració amb els centres assistencials més rellevants del nostre àmbit, garanteix una docència de qualitat. El Departament d'Infermeria i Fisioteràpia està constituït per professorat docent i investigador, la finalitat principal del qual és la creació i la transmissió de coneixement en l'àmbit de la Infermeria i de la Fisioteràpia.

Tant la docència de qualitat com la recerca es desenvolupen en els diferents nivells en els quals el Departament imparteix docència: Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia, tres dobles titulacions: Grau en CAFE i en FISIO, Grau en Infermeria i Fisioteràpia, Grau de Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, i dos Màsters: Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut i Màster en Educació per a la Salut. També participa en el Programa de Doctorat en Salut. així com en cursos de formació contínua.

entrada

Notícies