Equip directiu

Direcció departament

 Dr. Francesc Josep Rubí Carnacea

Despatx direcció: 1.12

Telf.: 973 70 24 57

dif.direccio@udl.cat

Despatx professor: 2.08

Telf:   973 70 24 50

 

Secretària acadèmica Departament    

Dra. Esther Rubinat Arnaldo

Despatx direcció: 1.12

Telf.: 973 70 24 57

dif.direccio@udl.cat

Despatx professora: 2.05

Telf:   973 70 22 86