Lectura Tesi Doctoral Teresa Sufrate Sorzano

Descarregar Pdf

Tesi: "Intervenciones de Enfermería para la Prevención de Conductas Suicidas”

Autor/a: Teresa Sufrate Sorzano

Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Direcció: Dr. Fidel Molina Luque i Dr. Iván Santolalla Arnedo

Tutoria: Dr. Fidel Molina Luque

Dept./Centre: Departament de Geografia, Història i Història de l'Art

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Infermeria i Fisioteràpia